Vi har lösningen på era problem!

GLIDGJUTNING
ELLER
ROSTFRIA INSATSRÖR?

Är det dags för att ser över din skorsten?

Är du osäker på skicket på din skorsten är det bästa att ta konakt med den lokala sotaren. Det är sotaren som kontrollerar och provtrycker rökkanalerna.
Har du en skorsten som är utdömd av sotare eller om du själv har insikt i att din skorsten är i beheov av upprustning, kan vi hjälpa dig att renovera dina rökkanaler på lämpligast vis.

Glidgjutning - SkorstensFolkets tätningsmassa

Keramisk massa som tätar skorstenen från rök och gas
Murade skorstenar slits med tiden och till slut är inte rökkanalen tät längre. Genom glidgjutning med keramisk tätningsmassa återställs och renoveras den murade skorstenen snabbt och effektivt. Rökkanalerna rengörs noggrant, och därefter appliceras ett fiberarmerat keramiskt bruk.

Resultatet blir en skorsten med rök- och gastäta väggar. Den keramiska tätningsmassan bildar en tunn och slät kanalvägg som gör att kanalarean nästan helt kan behållas. Draget förbättras väsentligt samtidigt som smuts- och sotavlagringarna minskar.

Vedpannor, kaminer, öppna spisar och kakelugnar
Keramisk tätningsmassa är en idealisk lösning för murade skorstenar med rökkanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar. Även kakelugnar tätas med denna metod, utan att de behöver monteras ner. För att uppnå optimalt kondensskydd kan keramisk tätningsmassa kompletteras med ”coating”.

Kostnadseffektivt med keramisk tätningsmassa
Den beprövade metoden med keramisk massa är inte bara effektiv ur ett tätningsperspektiv. Skorstensrenoveringen blir också praktisk och kostnadseffektiv.

Fler användningsområden
Keramisk tätningsmassa används också vid renovering av ventilationskanaler och imkanaler. 

SkorstensFolket lämnar 10 års garanti på renovering med keramisk tätningsmassa. Vi tillhandahåller främst vår egenutvecklade keramiska tätningsmassa samt keramisk tätningsmassa från Schädler. Givetvis är all tätningsmassa typgodkänd.

Glidgjutning

Före 

Efter

SFS Flex. Skorstenstätning med insatsrör av metall

Metoden rostfria flexibla metallrör innebär att böjbara stålrör används som skorstensrör. Installationen tar inte mer än en dag och du kan börja elda omgående.
SkorstensFolkets egenutvecklade insatsrör – SFS Flex – är tillverkade i rostfritt, syrafast stål och monteras i den befintliga rökkanalen. SFS Flex kan installeras med eller utan isolering, och metoden passar så gott som alla skorstenar. Enda undantaget är skorstenar för spannmålseldning.

Flera fördelar med SFS Flex
Rostfria flexibla metallrör är en perfekt metod för tätning av rökkanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar. SFS Flex är också mycket lämpliga vid eldning med bränslen såsom olja och gas. SkorstensFolket erbjuder flera modeller av SFS Flex där insatsrörens stålkvalité anpassas för torr respektive våt drift.

Metoden med rostfria flexibla metallrör är särskilt lämplig om rökkanalen har många eller långa sidodragningar eller om rökkanalen är oregelbundet utformad. I sortimentet finns modeller av SFS Flex för alla situationer.

Fler användningsområden
SFS Flex används också vid renovering av ventilationskanaler och imkanaler.