GARANTIER

SkorstensFolket lämnar 10 års garanti på alla stålskorstenar. Givetvis är våra stålskorstenar CE-märkta och/eller innehar Byggproduktcertifikat

SkorstensFolket lämnar också 10 års garanti på renovering med keramisk tätningsmassa. Vi tillhandahåller främst vår egenutvecklade keramiska tätningsmassa samt keramisk tätningsmassa från Schädler. Givetvis är all tätningsmassa typgodkänd.